KonekTel
Choose language

Dotace

Evropská unie
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

 

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004417
Číslo a název výzvy: 03_16_043, Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: KonekTel, a.s. - podnikové vzdělávání zaměstnanců

Období realizace projektu: 15. březen 2017 – 14. března 2019
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 124 816,- Kč
Dotace z prostředků ESF: 1 806 093,6 Kč

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců KonekTel, a.s., a.s., a partnerské pražské organizace KOMO-COM, s. r. o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 62 osob;
z toho 48 zaměstnanců absolvuje kurzy v délce min. 40 hodin.

 

Aktivity projektu:

Obecné IT dovednosti a specializované IT dovednosti. Těchto kurzů se v roce 2018 zúčastní 7 zaměstnanců z obou společností.

 

Jazykové kurzy:

Jazykových kurzů AJ, RJ, NJ a FR se zúčastňuje od září 2017 celkem 29 zaměstnanců.

 

Účetní ekonomické a právní kurzy

Účetních, ekonomických, personálních a právních kurzů kurzů se v roce 2018 zúčastní celkem 15 zaměstnanců společnosti.

 

Měkké a manažerské dovednosti

Kurzů měkkých a manažerských dovedností se v roce 2017 již zúčastnilo 24 zaměstnanců a vedoucích pracovníků. V rámci prvního sledovaného období od 15. 3. 2017 do 14. 9. 2017 byl již úspěšně ukončen kurz s názvem Měkké a manažerské dovednosti. Kurzy v oblasti této aktivity budou pokračovat i v roce 2018.

 

Technické a jiné odborné vzdělávání

Na rok 2018 jsou naplánovány i kurzy technického a jiného odborného vzdělávání pro zaměstnance technického oddělení.

 

Cíl projektu: Cílem projektu je vzdělávat zaměstnance společnosti KonekTel, a.s. a KOMO-COM, s.r.o. manažerských, obchodních, jazykových, technických dovednostech, dále i v účetních dovednostech a také v IT dovednostech. IT dovednosti jsou pro posílení konkurenceschopnosti našich zaměstnanců a tím i celé naší společnosti velmi důležité. Dále tímto vzdělávám kvalifikace našich zaměstnanců a i jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

Poslat odkaz na e-mail

Kontaktujte specialisty z KonekTelu

Napsat nám můžete na obchod@konektel.cz

telefonek+420 466 857 111

Volejte v pracovní dny od 8 do 16 hodin

KonekTel neprodává jen krabice,
ale dodává ucelené řešení

1

Analýza a konzultace
vašich požadavků

1
2

Výběr nejvhodnějšího
řešení

2
3

Kompletní dodávka
a realizace

3
4

Dohled provozu
a jeho podpora

4
5

Rozvoj v rámci
dlouhodobého partnerství

5