KonekTel
Choose language

Rozšířené datové služby TETRA

TETRA Enhanced Data Services
TETRA Enhanced Data Services

Zvýšená úroveň bezpečnosti a lepší přehled o situaci s rozšířenými datovými službami TETRA (TEDS)

 
Nárůst datových přenosů prostřednictvím standardu TETRA probíhá již dlouhou dobu. Na počátku byly aplikace s malou šířkou pásma, jako Short Data Service, které se postupně vyvíjely směrem k pokročilejším aplikacím pro zasílání zpráv a vyhledávání v databázích, které jsou k dispozici v současnosti. Rozšířené datové služby umožňují těmto datovým aplikacím běžet mnohem rychleji a zároveň pomáhají zvýšit efektivitu dalších datových služeb, jako je přenos snímků nebo videí.  
 
Hlavním problémem pro poskytovatele síťových služeb je maximalizovat hodnotu svých stávajících investic. Abychom tento cíl podpořili, vytvořili jsme systém Dimetra IP, díky kterému lze rozšířené datové služby zavést jednoduchou aktualizací softwaru, která zajistí plné využití stávajícího majetku na bázi technologie TETRA a řídící infrastruktury.
 
Pro zvýšení bezpečnosti pracovníků a efektivní reakce na incidenty  nabízejí sítě s rozšířenými službami podporu pro live streaming video signálů mezi záchrannými jednotkami a dispečinky. Protože nabízejí platformu pro bezpečnou komunikaci s vysokou dostupností, jsou rozšířené datové služby vhodné pro širokou škálu aplikací  v oblasti veřejné bezpečnosti, jako např. kontroly poznávacích značek, vzdálený přístup k databázím - například do seznamu voličů pro kontrolu identity -  či mobilních aplikace pro snímání otisků prstů.
Vlastnosti
Dokumenty

Hlavním problémem pro poskytovatele síťových je maximalizovat hodnotu jejich stávajících investic. Abychom tento cíl podpořili, vytvořili jsme systém Dimetra IP, díky kterému lze rozšířené datové služby zavést jednoduchou aktualizací softwaru, která zajistí plné využití stávajícího majetku na bázi technologie TETRA a řídící infrastruktury.

Pro zvýšení bezpečnosti pracovníků a efektivní reakce na incidenty  nabízejí sítě s rozšířenými službami podporu pro live streaming video signálů mezi záchrannými jednotkami a dispečinky. Protože nabízejí platformu pro bezpečnou komunikaci s vysokou dostupností, jsou rozšířené datové služby vhodné pro širokou škálu aplikací  v oblasti veřejné bezpečnosti, jako např. kontroly poznávacích značek, vzdálený přístup k databázím - například do seznamu voličů pro kontrolu identity -  či mobilních aplikace pro snímání otisků prstů.

Rozšířené datové služby (TEDS)

Vývoj v technologii procesoru digitálního signálu (DSP) vedl k zavedení přenosových standardů s více nosnými frekvencemi, které používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM), mezi které patří standardy WiMAX, Wi-Fi a TEDS. Výkon datových služeb TEDS je optimalizován pro datové přenosy, rozsah pokrytí a účinnost spektra širokopásmového pokrytí.

ADAPTIVNÍ MODULACE

Kromě schémat adaptivní modulace poskytovaných technologií TETRA se systémy TEDS používají pro řadu adaptivních modulačních schémat a řadu různých velikostí nosných frekvencí, od 25 kHz do 150 kHz. Počáteční implementace TEDS proběhne ve stávajícím rádiovém spektru TETRA a zabere okolo 50 kHz šířky pásma kanálu, takže velikost oblasti pokrytí pro přenos hlasu a služby TEDS je stejná, a není nutné „doplňovat“ stanoviště, vyhrazená pro TEDS.

PROPUSTNOST DAT

Pro zajištění odolnosti přenosu dat se obvykle využívá vysoký stupeň ochrany, což zajišťuje efektivní rychlost přenosu dat až 80kbps  či více, která je po zvážení režijních nákladů k dispozici pro aplikace. 

Dokumenty ke stažení
Poslat odkaz na e-mail

Kontaktujte specialisty z KonekTelu

Napsat nám můžete na obchod@konektel.cz

telefonek+420 466 857 111

Volejte v pracovní dny od 8 do 16 hodin

KonekTel neprodává jen krabice,
ale dodává ucelené řešení

1

Analýza a konzultace
vašich požadavků

1
2

Výběr nejvhodnějšího
řešení

2
3

Kompletní dodávka
a realizace

3
4

Dohled provozu
a jeho podpora

4
5

Rozvoj v rámci
dlouhodobého partnerství

5