SCADA Systems

Systémy SCADA zajistí vzdálenou kontrolu a správu Vašich zařízení v reálném čase. 

Motorola ACE a MOSCAD jsou modulární, rozšiřitelné a aktualizovatelné jednotky RTU určené pro rozsáhlé geografické oblasti. 

Používají se k úkolům jako je:

  • distribuce vody
  • odvádění odpadních vod
  • distribuce elektřiny
  • řízení ropovodů a plynovodů
  • podávání výstrah před povodní
  • ovládání sirén
  • a k mnoha dalším účelům.

Všestrannost, spolehlivost a bezpečnost jedinečné komunikace prostřednictvím systémů SCADA přes jednotky RTU značky Motorola vytváří výjimečnou flexibilitu architektury těchto systémů, umožňuje spolehlivou kontrolu a nabízí zdokonalený výkon. Jednotky RTU značky Motorola Vám umožňují vytvářet nové systémy nebo rozšiřovat již existující systémy prostřednictvím široké škály řídících center MCC, které dokáží komunikovat se vzdálenými místy přes kabelové a optické sítě, ale také přes nejrůznější moderní analogové, digitální, širokopásmové bezdrátové infrastruktury s podporou celé řady moderních datových protokolů.

 
ConnecTel, Inc.
Prazska 152
530 06 Pardubice
Czech Republic - Europe
Tel.: +420 466 857 120
Fax: +420 466 857 222
E-mail: sales@connectel-cz.com
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.