Dotace
dotace - Operační program Zaměstnanost

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004417
Číslo a název výzvy: 03_16_043, Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: KonekTel, a.s. - podnikové vzdělávání zaměstnanců

 

Cílem projektu je vzdělávat zaměstnance společnosti KonekTel, a.s. v manažerských, obchodních, jazykových, technických dovednostech, dále i v účetních dovednostech a také v IT dovednostech. IT dovednosti jsou pro posílení konkurenceschopnosti našich zaměstnanců a tím i celé naší společnosti velmi důležité. Dále tímto vzděláváme kvalifikace našich zaměstnanců a i jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

 Dotace - Evropský fon pro regionální rozvoj

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE PRO CESTUJÍCÍ MHD

INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE PRO CESTUJÍCÍ MHD

 

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010244
Číslo a název výzvy: 01_16_083, 01_16_084 , Výzva III
Číslo a název prioritní osy: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Investiční priorita: Investiční priorita 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č.1301/2013
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Název projektu: Inteligentní technologie pro cestující MHD

 

Díky realizaci projektu cestující hromadnou dopravou osob získají reálné informace o aktuální situaci ohledně pozice vozidel hromadné dopravy ve vztahu k příjezdu k nástupnímu bodu včetně plánování tras a spojů vyžadujících přestup. Informování cestujících bude realizováno formou inteligentních informačních zobrazovacích jednotek na veřejných místech (zastávky hromadné dopravy, nástupiště, terminály, ...) a dále dostupnost formou webového přístupu z mobilních zařízení, inteligentních terminálů, počítačů, tabletů apod.


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST.

 

 Dotace - Evropský fon pro regionální rozvoj

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU ROZVOJ EXPORTNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČNOSTI KonekTel

ROZVOJ EXPORTNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČNOSTI KONEKTEL

 

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007669
Číslo a název výzvy: 01_16_047 - Marketing - individuální účasti - II. výzva
Číslo a název prioritní osy: PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“
Investiční priorita: : Investiční priorita 3b, dle čl. 5, odst. 3b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Název projektu: Rozvoj exportního potenciálu společnosti KonekTel

 

Díky realizaci projektu se společnost KonekTel zaměří na růst exportu především do Afriky, která představuje, vzhledem k jejímu geografickému rozložení a politickému rozdělení do 55 zemí, velký exportní potenciál. V Africe žije cca 1 miliarda lidí a je tam velmi výrazný hospodářský růst. Součástí modernizace je i pokrytí radiotelekomunikačními sítěmi a budování nových uzavřených soukromých telekomunikačních sítí. Záměrem společnosti KonekTel je zvyšování kvality poskytovaných a nabízených služeb a zvyšování exportu. 


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST.

 

ConnecTel, Inc.
Prazska 152
530 06 Pardubice
Czech Republic - Europe
Tel.: +420 466 857 120
Fax: +420 466 857 222
E-mail: sales@connectel-cz.com
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.