KonekTel
Choose language
ČeštinaCZ
 EN

Dotace

dotace - Operační program Zaměstnanost

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013593
Číslo a název výzvy: 03_19_097, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání  ve společnosti KonekTel a.s. - OPZ 97

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

dotace - Operační program Zaměstnanost

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004417
Číslo a název výzvy: 03_16_043, Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: KonekTel, a.s. - podnikové vzdělávání zaměstnanců

 

Cílem projektu je vzdělávat zaměstnance společnosti KonekTel, a.s. v manažerských, obchodních, jazykových, technických dovednostech, dále i v účetních dovednostech a také v IT dovednostech. IT dovednosti jsou pro posílení konkurenceschopnosti našich zaměstnanců a tím i celé naší společnosti velmi důležité. Dále tímto vzděláváme kvalifikace našich zaměstnanců a i jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

 Dotace - Evropský fon pro regionální rozvoj

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE PRO CESTUJÍCÍ MHD

INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE PRO CESTUJÍCÍ MHD

 

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010244
Číslo a název výzvy: 01_16_083, 01_16_084 , Výzva III
Číslo a název prioritní osy: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Investiční priorita: Investiční priorita 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č.1301/2013
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Název projektu: Inteligentní technologie pro cestující MHD

 

Díky realizaci projektu cestující hromadnou dopravou osob získají reálné informace o aktuální situaci ohledně pozice vozidel hromadné dopravy ve vztahu k příjezdu k nástupnímu bodu včetně plánování tras a spojů vyžadujících přestup. Informování cestujících bude realizováno formou inteligentních informačních zobrazovacích jednotek na veřejných místech (zastávky hromadné dopravy, nástupiště, terminály, ...) a dále dostupnost formou webového přístupu z mobilních zařízení, inteligentních terminálů, počítačů, tabletů apod.


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST.

 

 Dotace - Evropský fon pro regionální rozvoj

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU ROZVOJ EXPORTNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČNOSTI KonekTel

ROZVOJ EXPORTNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČNOSTI KONEKTEL

 

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007669
Číslo a název výzvy: 01_16_047 - Marketing - individuální účasti - II. výzva
Číslo a název prioritní osy: PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“
Investiční priorita: : Investiční priorita 3b, dle čl. 5, odst. 3b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Název projektu: Rozvoj exportního potenciálu společnosti KonekTel

 

Díky realizaci projektu se společnost KonekTel zaměří na růst exportu především do Afriky, která představuje, vzhledem k jejímu geografickému rozložení a politickému rozdělení do 55 zemí, velký exportní potenciál. V Africe žije cca 1 miliarda lidí a je tam velmi výrazný hospodářský růst. Součástí modernizace je i pokrytí radiotelekomunikačními sítěmi a budování nových uzavřených soukromých telekomunikačních sítí. Záměrem společnosti KonekTel je zvyšování kvality poskytovaných a nabízených služeb a zvyšování exportu. 


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST.

 

Kontaktujte specialisty z KonekTelu

Napsat nám můžete na obchod@konektel.cz

telefonek+420 466 857 111

Volejte v pracovní dny od 8 do 16 hodin

KonekTel neprodává jen krabice,
ale dodává ucelené řešení

1

Analýza a konzultace
vašich požadavků

1
2

Výběr nejvhodnějšího
řešení

2
3

Kompletní dodávka
a realizace

3
4

Dohled provozu
a jeho podpora

4
5

Rozvoj v rámci
dlouhodobého partnerství

5